چاپ خال‌دار (Pinholing)

چاپ خال‌دار (Pinholing)

گاهی ممکن است بخش‌هایی از رول چاپی به‌طور کامل چاپ نشود یا دوایر کوچکی به شکل سوراخ چاپ نشده باقی بماند. این مشکل چاپ فلکسو خال‌دار یا Pinholing نامیده می‌شود. این موضوع یکی دیگر از مشکلات انتقال مرکب است که هرکدام می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند. ممکن است آنیلوکس...
چاپ ابروبادی (Mottled Print)

چاپ ابروبادی (Mottled Print)

در چاپ بسته‌بندی اغلب موارد از تصاویر وسیع تخت (تون‌پلات) استفاده می‌شود، این موضوع حتی در طراحی‌های پیچیده نیز صادق است. زمینه‌ی یک‌دست پشت تصویر که حاوی ترام نباشد تون‌پلات نامیده می‌شود. به زبان ساده‌تر سطح تون‌پلات با رنگ بالای ۹۷ درصد، کلیشه‌سازی شده است. برای...
جابجایی در چاپ (Misregistration)

جابجایی در چاپ (Misregistration)

رجیستری در چاپ، به معنی تراز دقیق انتقال مرکب روی جنس چاپی است، به عبارت دیگر محل صحیح چاپ شدن کوچکترین جزء از اشیاء چاپ را رجیستری یا “روی هم خوری” می‌نامند که هرگونه جابجایی یا عدم چاپ در محل صحیح Misregistration نام می‌گیرد. این مشکل توسط کوچک‌ترین...
رد دنده (Gear marks)

رد دنده (Gear marks)

رد دنده، رده‌های روشن و تیره‌ به صورت ممتد است که معمولاً در فواصل منظم و عمود بر جهت حرکت رول چاپی (Direction) ظاهر می‌شوند. رد دنده ناشی از فشار در بخش مکانیکی و مشکلات فنی ماشین‌های چاپ است. خبر خوب این است که هنگام مواجه شدن با این مشکل، صدای غیر معمول از ماشین...
پُرکردن و پُل زدن (Bridging & Filling in)

پُرکردن و پُل زدن (Bridging & Filling in)

گاهی پس از کنترل نمونه چاپ شده متوجه می‌شوید که حروف یا اشیائی از چاپ به هم چسبیده‌اند و یا دچار کاهش در وضوح چاپ شده‌اند. در این صورت با یکی از دو مشکل رایج و مشابه چاپ فلکسو رو به رو هستید” پُر کردن یا پُل زدن”. این مشکلات و سایر موارد ذکر شده ممکن است...