در چاپ بسته‌بندی اغلب موارد از تصاویر وسیع تخت (تون‌پلات) استفاده می‌شود، این موضوع حتی در طراحی‌های پیچیده نیز صادق است. زمینه‌ی یک‌دست پشت تصویر که حاوی ترام نباشد تون‌پلات نامیده می‌شود. به زبان ساده‌تر سطح تون‌پلات با رنگ بالای ۹۷ درصد، کلیشه‌سازی شده است. برای مثال زمینه‌ی تک‌رنگ پشت یک لوگو که یک وجه از بسته‌بندی محصول را پوشانده است، تون‌پلات محسوب می‌شوند. زمانی که شما در حال چاپ این نوع تصاویر تخت هستید، ممکن است شاهد سفیدک‌هایی باشید که به چاپ ابروبادی یا Mottled Print معروف است.

عواملی که در به وجود آمدن این مشکل تأثیرگذار  هستند، عبارت‌اند از:

  • غلظت مرکب
  • وضعیت اسلیوها، سیلندرها، کلیشه‌ها
  • سطح ناهموار جنس چاپی
  • فشار
  • سرعت خشک شدن مرکب
  • کشش سطحی
  • وضعیت آنیلوکس

چاپ ابروبادی چگونه به نظر میرسد؟

حین آنالیز طرح چاپی ممکن است در نواحی تون‌پلات، مشکلاتی دیده شود که شبیه به سایه‌هایی از تیره به روشن یا تغییراتی بر تونالیته‌ی رنگ می‌باشد. این موضوع به قدری واضح است که همانند ناهمواری‌های سطح پوست پرتقال با چشم نیز دیده می‌شوند به‌طوری که گویا تغییری در چگالی مرکب رخ‌ داده است. در این صورت فرآیند انتقال مرکب اولین مشکلی است که باید بررسی گردد.

انتقال مرکب

اساس داشتن چاپ فلکسو خوب و با کیفیت، مقدار مرکبی است که بین بخش‌های مختلف در فرآیند چاپ در حال حرکت بوده و نهایتاً به جنس چاپی می‌رسد. در چاپ فلکسو انتقال مرکب در وهله اول به‌وسیله‌ی ۳ عامل زیر کنترل می‌شود.

  • آنیلوکس
  • سیلندر کلیشه یا اسلیو
  • جنس چاپی

برای داشتن چاپی باکیفیت باید مرکب به‌طور یکنواخت، جنس چاپی را مرطوب کند اما پیش از آن لازم است که به میزان مناسب و دقیق از آنیلوکس به کلیشه منتقل شود. حجم آنیلوکس و تعداد حفره‌ها تعیین کننده‌ی مقدار مرکب است. گنجایش حفره و تعداد سلول کم به این معنی است که حجم کمی در اختیار آنیلوکس برای برداشتن و انتقال مرکب به کلیشه وجود دارد و در نتیجه مرکب کم، پوشش یکنواخت روی سطح چاپ را کم  و مرکب زیاد باعث رگه شدن و یا شره کردن روی سطح چاپ می‌شود. برای حل مشکل، آنیلوکسی با حجم و تعداد سلول مناسب انتخاب کنید. اگر میزان مرکب منتقل‌شده خیلی کم است از آنیلوکسی با حجم بیشتر و سلول کمتر، و اگر انتقال مرکب زیاد است از حجم کمتر و تعداد سلول بیشتر استفاده کنید.

گاهی حجم حفره‌های آنیلوکس به دلیل خشک شدن مرکب یا سایر آلودگی‌ها، کم می‌شود. به‌عنوان بخشی از مراقبت‌های معمول، به بررسی حفره‌ها و شرایط ظاهری رول‌های آنیلوکس اقدام کنید تا در صورت نیاز تمیز یا جایگزین شوند.

کشش سطحی

جنس چاپی با کشش سطحی کم، دلیلی برای چاپ ابروبادی یا کچلی در چاپ است. کشش مناسب مجموعه‌ی مرکب، کلیشه و جنس چاپی انتقال کافی و صحیح مرکب را تسهیل می‌کند.

غلظت مرکب

کنترل غلظت مرکب در سطح متعادل و مناسب می‌تواند کاری مشکل باشد. در اصطلاح چاپ، ویسکوزیته (غلظت) به معنی مدت زمانی است که مایع از فنجان خارج ‌می‌شود (زمانی که فنجان را سرریز می‌کنیم). اگر به راحتی آب خارج شود دارای غلظت کم (ویسکوزیته‌ی پایین) و اگر مانند کچاپ خارج شود دارای غلظت زیاد (ویسکوزیته‌ی بالا) می‌باشد. برای امورات چاپی باید مرکب از ویسکوزیته‌ی مناسبی برخوردار باشد که با استفاده از دستورالعمل‌های شرکت تولید کننده مرکب، می‌توانید ویژگی‌ها و خصوصیات ظاهری را با توجه به نیاز خود بهبود دهید.

فشار

فشار نسبت به عوامل دیگر بیشترین دلیل به وجود آمدن مشکلات چاپ فلکسو است. چاقی ترام، بیرون زدگی مرکب از مرز چاپ و ترام توخالی از مشکلاتی است که معمولاً به دلیل فشار زیاد اتفاق میافتد. از طرفی فشار پایین بین سیلندر کلیشه و جنس چاپی باعث عدم انتقال مرکب کافی و روان خواهد شد که به نوبه‌ی خود در وجود آمدن چاپ ابروبادی در تصویر تأثیرگذار است، در نتیجه تون‌پلات به‌طور ناقص، ناهماهنگ و روشن‌تر از استاندارد چاپ خواهد شد.

جنس چاپ کثیف و یا آسیب دیده

تقریباً غیر ممکن است که بتوانیم روی یک جنس آسیب دیده یا کثیف چاپ صاف و یکنواختی داشته باشیم. آلودگی و خرابی سطح چاپ به طور قطع انتقال مرکب را تحت تأثیر قرار می‌دهد که برای رفع این مشکل اقداماتی مانند تغییر رول جنس چاپی مورد نیاز است.