گاهی ممکن است بخش‌هایی از رول چاپی به‌طور کامل چاپ نشود یا دوایر کوچکی به شکل سوراخ چاپ نشده باقی بماند. این مشکل چاپ فلکسو خال‌دار یا Pinholing نامیده می‌شود. این موضوع یکی دیگر از مشکلات انتقال مرکب است که هرکدام می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند. ممکن است آنیلوکس کثیف یا سطح جنس چاپی ناهموار باشد همچنین منشأ چاپ خال‌دار می‌تواند مکانیکی یا شیمیایی باشد. دلایل و چگونگی حل آن در ادامه اشاره شده است:

انتقال ضعیف مرکب:

انتقال ضعیف مرکب یعنی مرکب به‌طور کامل سطح را نپوشانده باشد. انتقال مناسب مرکب برای دستیابی به یک پوشش هموار از رول آنیلوکس به کلیشه و سپس به جنس چاپی بسیار مهم است. خشک شدن سریع مرکب باعث عدم انتقال کامل مرکب به جنس چاپی شده که نتیجه‌ی کیفیت پایین مرکب یا شرایط جوی محیط چاپ است. به متغیرهای زیر توجه بسیاری داشته باشید:

  • رطوبت
  • دما
  • گردش هوا

اینها می‌توانند در سرعت خشک شدن مرکب پایه الکل یا پایه آب مؤثر باشند. تنظیم صحیح خشک‌کن‌ها و ماشین‌آلات، به ویژه استفاده صحیح از حلال‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ویسکوزیته‌ی زیاد مرکب

مرکب‌های چگال‌تر می‌توانند باعث ایجاد مشکل چسبندگی شوند. چسبندگی زیاد موجب می‌شود مرکب به‌سختی روی جنس چاپی منتقل  شود. برای حل مشکل چسبندگی، روان‌کننده‌ها (ریتاردر) را افزایش دهید به‌طوری که خیلی زیاده‌روی نشده و مرکب سیّال باشد.

تخریب یا کثیفی حجم حفره‌های آنیلوکس

حجم سلول آنیلوکس می‌تواند با کثیف شدن یا ساییده شدن براثر گذشت زمان، از دست برود. حجم کمتر سلول برابر است با مرکب کمتر. به‌ عنوان بخشی از روند نگهداری، شما باید شرایط غلتک آنیلوکس را بسنجید و در صورت نیاز آن را عوض کنید. در صورتی ‌که حجم حفره‌ی  آنیلوکس با مرکب خشک‌شده پُر شده است، تمیز کردن با مواد شیمیایی مرتبط و یک برس نرم کارساز خواهد بود.

ضمناً سیلندر فشار باید مرتباً تمیز شود این کار در عدم نوسان فشار مؤثر است.

سطح ناهموار جنس چاپی

اگر سطح جنس چاپی ناهموار باشد انتقال مرکب به خوبی انجام نمی‌شود. اگر سطح جنس حفره‌دار یا آلوده است مرکب را پس می‌زند. با تعویض جنس چاپی این مشکل قابل حل است.

دلایل چاپ خال‌دار

چاپ خال‌دار می‌تواند تشدیدکننده‌ی دیگر مشکلات چاپ فلکسو باشد. ممکن است به ‌ظاهر آنیلوکس و کلیشه، انتقال کافی مرکب را انجام دهند، اما در همین حال مسائل مکانیکی و شیمیایی به این مشکل دامن می‌زنند. برخی راه‌ حل‌ها شامل تنظیم ویسکوزیته‌ی مرکب، تغییر چسب پایه، نظارت بر شرایط هوا در محیط چاپی و تمیز کردن  آنیلوکس است.

البته متغیرهای دیگری نیز می‌تواند در چاپ خال‌دار مؤثر باشد. شاید کم کردن سرعت چاپ، استفاده از کلیشه‌ی چاپی بهتر یا چسب کلیشه‌ی نرم‌تر/ سخت‌تر کمک کند چاپی بی‌نقص داشته باشید.