آیا تابحال شاهد بازی کودکان با خمیر سیلی‌پاتی بر روی روزنامه بوده‌اید؟ اگر چنین بوده پس اعوجاج تصویر را بصورت عملی دیده‌اید. هنگامی که خمیر را بر روی روزنامه فشار می‌دهند مرکبِ متون و تصاویر آن به روی خمیر منتقل می‌شود. سپس خمیر را کش می‌آورند یا حتی بر روی سطح دیگری می‌گذارند، در این صورت تصویر دچار کشیدگی شده و از شکل طبیعی خود خارج می‌شود. کسانی که در صنعت چاپ فلکسو مشغول به کارند، روزانه چنین رویدادی را تجربه می‌کنند. اعوجاج تصویر در چاپ فلکسو نه تنها اصلاً خوشایند نیست بلکه اگر پیش از تولید کلیشه و آغاز عملیاتِ چاپ به درستی تشخیص داده نشود درواقع باعث مشکلاتی در روند چاپ هم می‌گردد. 

اعوجاج چاپ فلکسو: 
زمانی که مواد فتوپلیمر کلیشه طی عملیات کلیشه‌چسبانی، دور تا دور سیلندر را در بر می‌گیرند اعوجاج رخ می‌دهد. 
اگر اعوجاج در طراحی فایل اصلی به درستی محاسبه و در نظر گرفته نشود پس چاپ نهایی در مسیر حرکت سیلندر چاپ بصورت کشیده و کج و معوج ایجاد می‌شود. 
این نوع اعوجاج، به تصاویر و متون در چاپ، ظاهری دفرمه و کشیده می‌دهد؛ دقیقاً مثل این است که شما تصویر واقعی خودتان را در تالاری با آینه‌های معوج می‌بینید. این رویداد سرانجام باعث جابجایی در چاپ نیز می‌شود. 

آیا می‌توان از اعوجاج در چاپ فلکسو جلوگیری کرد؟ 
بله حتماً! با محاسبه و اعمال عکس آن در فایل مبدا می‌توان از اعوجاج جلوگیری کرد. اما با پیچاندن و چسباندن کلیشه بر روی سیلندر‌های چاپ نمی‌توان قسمت‌های صحیح حکاکی تصویر را تشخیص داد. 
این فرایند مستلزم انجام محاسبه‌ایست تا اعوجاج برای کلیشه‌های مخصوص چاپ فلکسوگرافی به دست آید. بنابراین محاسبه اعوجاج به دانش و سنجش موارد زیر نیاز دارد: 
• اندازه‌ی تکرار چاپ
• محیط اصلی چسباندن کلیشه (قطر سیلندر)
• ضخامت کلیشه
• ضخامت چسب پشت (sticky back)
• دندانه چرخ‌دنده (در موارد خاص)


چهار مرحله برای محاسبه اعوجاج در چاپ فلکسوگرافی: 
برای تشخیص چگونگی اصلاح و کسر میزان درست ارتجاعی از مراحل زیر پیروی کنید: 
۱- درابتدا باید طول تکرار چاپ را اندازه بگیرید. 
۲- قطر سیلندر چاپ که کلیشه با آن تماس برقرار کرده و محل پیوند زیره پلی‌استری با روکش فتوپلیمری است را مشخص کنید. 
۳- ثابت ضخامت کلیشه را با استفاده از معادله زیر محاسبه کنید: 
ثابت ضخامت کلیشه = (ضخامت فتوپلیمر)π۲
۴- فاکتور اعوجاج را با استفاده از معادله زیر محاسبه کنید: 
فاکتور اعوجاج% = (۱۰۰) (ثابت ضخامت کلیشه/طول تکرار چاپ) 
چنانچه انجام محاسبات برایتان دشوار است می‌توانید با کارشناسان ما در شرکت رایانمهر تماس بگیرید. 

توجه: محاسبه اعوجاج فقط برای کلیشه‌های چاپی الزامی است. 
اسلیو‌ها و سیلندر‌ها کاملاً بدون اعوجاج هستند، زیرا آن‌ها بصورت دوار حکاکی می‌کنند. 
این امر، چاپ پیوسته و یکپارچه‌ای را ایجاد می‌کند که باعث می‌شود پس از هر اجرا، چاپ‌های نهایی بطور دقیق انجام شوند.