کشش سطحی، یکی از عوامل مرطوب شدن سطح چاپی است. برای درک بهتر این موضوع می توان به رفتار قطرات آب در کنار هم اشاره کرد. کشش سطحی باعث می شود مولکول های آب از هم جدا نشده و یکدیگر را جذب میکنند، به همین دلیل است که قطرات آب به شکل کروی قابل مشاهده هستند. همچنین، کشش سطحی از فرو رفتن ذرات کوچک در مایعات جلوگیری می کند.ا کشش سطحی از موارد با اهمیت در چاپ فلکسو به شمار می رود که در انتقال مرکب به طور صحیح، به جنس چاپی موثر است. کشش سطحی، قابل اندازه گیری است و آزمایش و سنجش میزان آن در مرکب، باعث بهبود نشست مرکب به روی جنس چاپی می شود.ا در این مقاله، به آزمایش کشش سطحی و محدودیت های آن اشاره شده است که در ذیل به بررسی آن میپردازیم.

نحوه انجام آزمایش کشش سطحی مرکب

همانطور که می دانید، هدف از انجام این آزمایش، سنجش میزان مرطوب شدن جنس چاپی است. و به این دلیل که مرکب های آزمایشی در چندین کشش سطحی مختلف آزمایش می شوند، مرطوب شدن سطح چاپی می تواند برای ما یک چالش باشد.ابرای انجام این آزمایش، اپراتور با استفاده از یک قلم مخصوص می تواند میزان کشش سطحی مرکب در تماس با جنس چاپی را سنجیده و به نتیجه درست برسد. برای این کار، ابتدا با قلم مخصوص روی جنس چاپی خطی کشیده می شود. اگر اثر قلم تا ۲ ثانیه مرطوب باقی بماند بدین معنی است که کشش سطحی مرکب و سطح چاپی با یکدیگر یکسان هستند. اما ااگر ذرات مرکب جذب هم شوند و و به صورت قطره ای نمایان شوند به این نتیجه می رسیم که کشش سطحی مرکب بالاست و انتخاب دیگری باید صورت گیرد.

چه موادی برای آزمایش کشش سطحی مرکب استفاده می شوند؟

مرکب آزمایش اتانول: این نوع مرکب، جهت نشست به روی اکثر سطوح چاپی مناسب هستند.

مرکب آزمایش فرم آمید: این نوع مرکب، بر روی سطوحی با دمای بالاتر عملکرد بهتری دارند اما برای استفاده به روی جنس PVC مناسب نیستند. از دیگر خصوصیات این نوع مرکب، می توان به سمی بودن آن اشاره داشت. همینطور تشخیص عملکرد صحیح آن، نیازمند صرف زمان بیشتری است.

مرکب آزمایش اتانول: این نوع مرکب هم، جهت نشست به روی اکثر سطوح چاپی مناسب هستند اما به دلیل سمی بودن، به احتیاط و مراقبت هنگام از آنها استفاده تاکید می شود.

برای انجام آزمایش کشش سطحی مرکب اجباری وجود ندارد و اپراتور می تواند از مرکب آماده برای چاپ بهره ببرد.

اهمیت کشش سطحی در چاپ فلکسوگرافی

مرطوب شدن سطح چاپی بطور یکنواخت اولویت اصلی چاپ فلکسو است. به دلیل افزایش استفاده از مرکب های پایه آب و انواع مختلف اجناس چاپی و همچنین تنوع ماشین های چاپ فلکسوگرافی می توان از این شیوه ساده برای سنجش میزان کشش سطحی استفاده کرد. عدم استفاده از این تکنیک ها می تواند باعص ایجاد مشکلاتی شود که در ذیل به چهار مورد از این مشکلات اشاره میکنیم:

  • کیفیت پایین چاپ
  • کم شدن خاصیت چسبندگی
  • توقف تولید
  • نارضایتی مشتری‌ها

محدودیت های احتمالی آزمایش کشش سطحی مرکب

با توجه به اینکه متغیرهای زیادی در اندازه گیری کشش سطحی موثر است، ممکن است نتایج به دست آمده نسبی باشند.آزمایش کشش سطحی، یک نمونه از جنس چاپی در یک محیط و یک زمان مشخص را اندازه گیری می کند. مواد آزمایش باید همانی باشند که در روند چاپ از آن استفاده میکنیم. همچنان که آزمایش ادامه دادر، ماهیت جنس چاپی ممکن از در اثر عوامل محیطی دست خوش تغییر شود، به همین دلیل هر گونه تاخیر درمدت زمان میان انجام آزمایش و چاپ ممکن است متایج مختلفی داشته باشد. با توجه به اینکه آزمایش کشش سطحی قطعا بدون خطا نیست، ممکن است انجام آزمایش، خارج از محیط چاپ نتایج دقیق تری داشته باشد. همینطور فروشنده مرکب ممکن است قبلا روش ها و تجهیزات اندازه گیری کشش سطحی را داشته باشد تا آزمایش شما را به راحتی انجام دهد.