بیرون زدگی مرکب یا Feathering را می‌توان به عنوان لبه‌های چاپ شده‌ی ناهموار در اطراف نواحی چاپ توصیف کرد. این کلمه در زبان انگلیسی به لبه‌های دندانه شکل بال پرندگان ترجمه می‌شود (به شکل توجه کنید). بیرون زدگی مرکب عمدتاً به دلیل فشار اتفاق میافتد. این دلیل بسیار شایع است اما دلایل دیگر نیز می‌تواند باعث بروز این مشکل شود. بیشتر اوقات فشار خیلی زیاد بین سیلندر چاپ و جنس چاپی باعث می‌شود که مرکب فراتر از مرز چاپ حرکت کند، همچنین ممکن است فشار بیش از حد بین آنیلوکس و سیلندر چاپ یا انتخاب آنیلوکس با حجم بالا باعث انتقال مرکب اضافی شود. پس از تماس مرکب با جنس چاپی، مرکب به اطراف ترام منتقل شده و مرز چاپ افزایش پیدا می‌کند، با این اتفاق! مشکلات و نواقص چاپی بسیاری ایجاد می‌شوند.

علت اول: خشک شدن مرکب روی کلیشه

اگر مرکب قبل از انتقال به جنس چاپی خشک شود، در واقع روی کلیشه خشک شده است. برای درک بهتر، تصور کنید هنگام نقاشی دیوار یک اتاق، رنگ روی غلتک شما خشک شود، این موضوع باعث می‌شود بهره‌وری و کیفیت انتقال مرکب کاهش یابد. ازدیاد مرکب باعث ایجاد بیرون زدگی مرکب و نقص‌های مشابه دیگر مانند: چاقی ترام (Dot gain)، پل زدن (Bridging)، هاله (Halo) و ترام تو خالی (Doughnut) می‌شود. شما می‌توانید از بروز این مشکل با تمیزکاری و نگهداری‌های معمول به سادگی جلوگیری کنید.

علت دوم: کثیفی جنس چاپی

چاپ صنعتی و تمام اجزای الکتریکی آن به طور طبیعی الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد کرده و تمام ذرات میکروسکوپی مانند گرد و غبار را به سمت اشیا با بار مثبت یا منفی جذب می‌کنند، به عبارت دیگر آنها به چاپ و جنس چاپی شما جذب خواهند شد. ضمن اینکه تمیزکاری‌های معمول و نگهداری صحیح می‌تواند در عدم بروز این مشکل مؤثر باشد، استفاده از یک دستگاه آنتی‌استاتیک نیز راه‌کاری مناسب است.

علت سوم: خشک شدن زود هنگام مرکب روی جنس چاپی

همانند خشک شدن مرکب روی کلیشه! این اتفاق روی جنس چاپی نیز باعث ایجاد مشکل بیرون زدگی مرکب می‌شود. ماشین‌های چاپ فلکسو می‌توانند بین سرعت چاپ و سرعت خشک شدن مرکب تعادل ایجاد کنند. ضمناً می‌توانید روند خشک شدن مرکب را با اضافه کردن شل کننده‌ها (Retarder) یا جلوگیری از برخورد هوا و مرکب با پوشاندن ظرف مرکب، کاهش دهید. علاوه بر این، استفاده‌ی ناصحیح از حلال‌ها، تبخیر مرکب، سطح PH و ویسکوزیته‌ی نامناسب می‌توانند دلایل بعدی برای به وجود آمدن این مشکل باشند.

عیب‌یابی بیرون زدگی مرکب: اول بررسی فشار سپس آنالیز مشکلات دیگر

بیرون زدگی مرکب مشکلی است که بسیار ناشناخته و گاهی حتی گمراه‌کننده است، لیکن  آن را می‌توان مشکل بسیاری از ماشین های فلکسوگرافی دانست. به عنوان یک راه حل کلی پیشنهاد می‌کنیم همیشه در گام اول تنظیمات فشار ماشین را بین آنیلوکس و کلیشه، سپس بین کلیشه و جنس چاپی کاهش دهید.