سیلندر آنیلوکس: تعداد یا عمق سلول؟

سیلندر آنیلوکس: تعداد یا عمق سلول؟

سیلندر آنیلوکس: تعداد سلول یا عمق؟ همیشه به این نکته اشاره کرده‌ایم که هنگام انتخاب سیلندر آنیلوکس ابتدا به تعداد سلول‌ها (LPI یا LPC) و سپس به حجم حفره‌ها (BCM) باید توجه کرد. به عبارت بهتر اگر آنیلوکس دارای ۸۰۰ سلول در هر اینچ و عمقی معادل ۲ BCM باشد، پس بصورت ۸۰۰ @...